vratkostupel-logo

Sme rovnako nebezpeční ako asteroid?

Počas existencie našej planéty nastalo najmenej 5 veľkých vĺn vyhynutia, ktoré boli spôsobené extrémnymi zmenami prírodných podmienok – asteroidy, obrovské vulkanické erupcie, potopy a zemetrasenia. V jednej z nich Zem prišla aj o dinosaurov. Možno to tak malo byť. Neviem, či by som bol úplne nadšený, ak by mi Tyrannosaurus Rex tými malými ručičkami zaklopal na okno paneláku.  

Momentálne však smerujeme k ďalšej vlne a mnohí z našich huňatých, šupinatých, chlpatých a operených felákov sa o pár rokov budú nachádzať iba ako exempláre v múzeách. A tentokrát sme k tomu veľkou mierou prispeli aj my. 

Priemyselná revolúcia odštartovala nepremyslené dôsledky a zvieratá od začiatku ťahajú za kratší koniec. Mnohé vyhynuli alebo sú ohrozené kvôli pytliactvu, lovu, odlesňovaniu, klimatickej zmene, znečisteniu prostredia a degradácii biotopov. 

Dlhé roky využívame prírodné zdroje bez ohľadu nato, či ich získavame udržateľnými procesmi. Približne polovicu obývateľnej pôdy využívame na poľnohospodárstvo, ničíme kvôli tomu veľa prírodných ekotopov a znehodnocujeme obrovské množstvá sladkej vody. 

World Wildlife Fund (WWF, to je to logo s pandou) odhaduje, že medzi rokom 1976 a rokom 2016 sa populácia voľne žijúcich zvierat znížila o neskutočných 68 %! Strašidelné, že? Tak počúvaj toto. Zo všetkých cicavcov, ktorí žijú na svete, je až 60 % zvierat určených na našu konzumáciu. Ide hlavne o kravy a prasatá. 36 % tvoria ľudia a iba 4 % sú voľne žijúce zvieratá. 

Jednoducho, kontrolka na palubovke Zeme nám bliká už pridlho. Je čas začať sa tejto téme intenzívne venovať. 

Vymieranie niektorých druhov zvierat nám ohlasuje smutná matematika s ešte smutnejšími číslami. Na celom svete existuje iba zopár jedincov týchto ohrozených druhov: 

  • Nosorožec biely – 2 poslední jedinci 
  • Leopard amurský – 100 jedincov 
  • Tiger sumatriansky – 250 jedincov 
  • Gorila nigérijská – 300 jedincov 
  • Severoatlantická pravá veľryba – Menej ako 350 jedincov
  • Panda veľká – 1 800 jedincov 
  • Slon sumatriansky – 2 400 jedincov 

Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) od roku 1900 vyhynulo viac ako 800 druhov zvierat. Patrí medzi ne napríklad tasmánsky tiger, dodo, potkanec útesový, baiji delfín, pinta korytnačka, potápka jazerná a mnoho iných.  

Niektoré ohrozené druhy žijú už iba v prírodných rezerváciách, kde je o nich dobre postarané. Medzi mojich favoritov patrí Ara sivomodrá (Spix’s macaw), ktorú poznáš z rozprávky Rio. 

Ako môžeš pomôcť? 

Nepodporuj čierny trh a pašovanie zvierat. Ak tvoje srdce túži po exotickom domácom miláčikovi, zaobstaraj si ho z overenej chovateľskej stanice. Vyhni sa nákupu vecí z ohrozených alebo vzácnych druhov. Naozaj nepotrebuješ biliardové gule zo slonoviny ani šál z arktickej líšky. Sleduj dianie a podpisuj petície, ktoré môžu pašerákom klepnúť po zakrvavených prstoch. 

Osud ohrozených druhov môžeš zlepšiť aj podporením organizácie, ktorá sa zameriava na riešenie tohto problému. Už spomínaná International Union for Conservation of Nature (IUCN) je najstaršou svetovou environmentálnou organizáciou a rieši naliehavé environmentálne výzvy. Najznámejšou je The World Wildlife Fund (WWF), ktorá pracuje na záchrane množstva ohrozených druhov zvierat. O podmorskú ríšu sa stará The Project AWARE Foundation, ktorý už viac ako dvadsať rokov podporuje a prevádzkuje projekty na ochranu oceánov. Nájdeš aj mnoho organizácii, ktoré sa zameriavajú na ochranu konkrétneho druhu, ako je napríklad International Rhino Organization. Chráni nosorožcov, obnovuje divočinu a snaží sa znižovať dopyt po rohoch nosorožcov.  

Nezabúdaj na prírodu ani pri voľbách. Naštuduj si programy jednotlivých strán a vyber si takú, ktorá sa nezaujíma len o svoj blahobyt, ale aj o budúcnosť našej planéty. Snaž sa byť zodpovedný, minimalizuj svoju spotrebu a uhlíkovú stopu. A samozrejme recykluj a zálohuj. Pretože všetko so všetkým súvisí a keď veľa ľudí spraví aj malú zmenu, výsledný efekt môže byť obrovský.